Prevence domácího násilí

 
 
Vážení rodiče, žáci, přátelé školy naše škola si Vám dovoluje jménem Krajského úřadu Ústeckého kraje a Školního informačního kanálu nabídnout odkaz na nově vzniklý audiovizuální materiál určený k podpoře prevence domácího násilí. V obsahu spotu týkajícího se tohoto nebezpečného sociopatologického jevu nalezne cílová skupina základních a středních škol i kontakt na příslušné intervenční centrum, které se zabývá pomocí obětem domácího násilí. Odkaz na audiovizuální spot dlaší informace, které se týkají nově zřízené telefonní linky najdete na odkazu: Prevence - informace