Měsíc duben se stal minulostí a my můžeme s pýchou pogratulovat všem deváťákům k úspěšnému zdolání přjímacích zkoušek a k přijetí na školy, které si vybrali. Ať se vám všem na nich daří zdárně studovat, najít vstřícné pedagogy a samozřejmě nové přátele.

Je tu květen a tím také plán toho, co nás čeká. A je toho opravdu hodně.

Během měsíce května proběhnou třídní schůzky „mezi 6 očima“, které mají za cíl pochválit a také upozornit na nedostatky, které je čas ještě do konce roku napravit.

Jinak budeme opět sportovat, vzdělávat se, 1. stupeň si na dopravním hřišti vyzkouší svou zdatnost v dopravní výchově, čekají nás výlety, zájezdy do divadla, také předprázdninový pobyt v Blatné.

Žáci 9. tříd projdou testováním MŠMT, které zjišťuje jejich pokroky ve vzdělávání a všechny děti oslaví 40. výročí školy spojené se Dnem dětí zábavným dopolednem 26.května.

Po celou dobu budeme sledovat výsledky našich hokejistů a držet jim palce ve sportovním zápolení.

plán na květen ‚https://‘ “>

700 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno