A je tu měsíc, ve kterém konečně přivítáme jaro. Čekají nás opět soutěže vědomostní i sportovní. Budeme se vzdělávat formou přednášek. Proběhne celoškolní projekt „Okno do Světa“, který bude letos věnovaný Polsku. Přijede k nám pojízdné planetárium, na které se všichni moc těšíme.

Během celého měsíce bude probíhat sbírka pro opuštěné pejsky. S tímto nápadem přišly paní vychovatelky z družiny, kterým není lhostejný život těchto opuštěných tvorů, a tak už dříve uspořádaly společnou akci pro rodiče s dětmi a všichni společně se vydali navštívit a potěšit opuštěné pejsky a kočičky do útulku v Ciboušově. V rámci této akce také v březnu proběhne na školním dvoře ukázka poslušnosti a agility psů.

28. března oslaví svůj svátek všichni pedagogové. Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů. V České republice je určen na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského. Chtěla bych touto cestou popřát všem učitelům hodně úspěchů v jejich práci, zvídavé a hodné žáčky a nadále hodně elánu v učitelské činnosti. Děkuji všem. Nesmírně si cením jejich práce.

Mgr. Irena Gahlerová – ředitelka školy

Image ‚https://‘ “>

993 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno