V sobotu 28.3. jsme si připomněli den narození Jana Amose Komenského – učitele národů. V České republice patřil 28. březen vždy učitelům. Oslavoval jejich práci a poslání.

Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a školní týden. Zasloužil se o to, aby ve třídách byli žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Preferoval školu hrou, názornosti a aktivnosti, kdy si žáci měli mít možnost své teoretické poznatky vyzkoušet v praxi.

Zároveň kladl velký důraz na individualitu každého dítěte, ale i spolupráci rodičů a učitelů, kteří měli jít dětem příkladem. Jednoduše se zasloužil o vše, o co usilují i nejnovější trendy ve vzdělávání.

Každý rok vždy při této příležitosti se učitelé scházejí, aby si zasportovali a společně oslavili tento svátek. I v letošním roce se zástupci naší školy zúčastnili sportovního klání ve volejbalu. A vedli si velmi dobře. V těžké konkurenci se umístili na krásném 2. místě.

Gratulujeme !

DSC05861

  ‚https://‘ “>

962 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno