V únoru 2015 se na naší škole opět po 3 letech uskutečnilo testování v rámci projektu Mapa školy. Testování se zúčastnili žáci a rodiče tříd 1.-5.A, 5.B, 6.B, 7.A, 8.B, 9.A,B, dále všichni učitelé a zaměstnanci školy. Zde předkládáme stručný výtah s výsledky testu a porovnání s výsledky z roku 2012. Kompletní originál zprávy je k dispozici v kanceláři školy.

Počet respondentů:
Žáci –  163, návratnost dotazníků 85,9%
Rodiče – 145,  návratnost dotazníků 76,7%
Učitelé –  24,  návratnost dotazníků 100 %
Zaměstnanci – 12, návratnost dotazníků 100%
Celkem se testování v tomto kole účastnilo 131 škol, 8 škol z celkového počtu bylo z Ústeckého kraje.
Vedení školy děkuje všem, kteří si našli čas a našeho šetření se zúčastnili. Výsledky nám poslouží pro sebehodnocení školy, pro zlepšení vzájemných vztahů, ke zlepšení chodu školy.

 

  ‚https://‘ “>

892 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno