Jídelna – Informace ke stravování

 

Důležité upozornění!!!

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2019 dochází ke změně cen za stravování dětí a žáků z důvodu nárůstu pořizovacích cen za potraviny a tím pádem nedostačujících finančních limitů na výrobu stravy.

Vzhledem k tomu, je nutné, abyste učinili změny týkající se výše záloh, které platíte formou trvalých nebo jednorázových příkazů prostřednictvím Vaší banky.

Výše finančních limitů platných od 1.9.2019

Kategorie 7-10 let.................oběd:  21,- Kč

Kategorie 11-14 let................oběd: 23,- Kč

Kategorie 15 let a více..........oběd: 24,- Kč

Zálohy trvalým nebo jednorázovým příkazem

Výše zálohy = 480,-Kč

Při platbě prosím zadejte variabilní symbol strávníka.

Děkuji

Míchalová Kamila, vedoucí ŠJStravné na měsíc září 2019

21 stravovacích dní

Platba v hotovosti:

7 – 10 letí 21 x 21,-Kč 441,-Kč
11 – 14 letí 21 x 23,-Kč 483,-Kč
15 – více letí 21 x 24,-Kč 504,-Kč

 

 Platba bankou:

Záloha ZŠ 480,-Kč

č.ú. 7430441/0100, nezapomeňte uvést přidělený variabilní symbol !!  - na vyžádání u vedoucí školní jídelny

Při odjezdu do ŠvP (či jiné pobyty) si  stravu strávníci (jejich zákonní zástupci) odhlašují sami!!!

Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 607 923 590
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com

TOPlist