Důležité upozornění!!!

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 dochází ke změně cen za stravování žáků z důvodu nárůstu pořizovacích cen za potraviny a tím pádem nedostačujících finančních limitů na výrobu stravy.

Vzhledem k tomu, je nutné, abyste učinili změny týkající se výše záloh, které platíte formou trvalých nebo jednorázových příkazů prostřednictvím Vaší banky.

Výše finančních limitů platných od 1.9.2020

Kategorie 7-10 let……………..oběd:  23,- Kč

Kategorie 11-14 let…………….oběd: 25,- Kč

Kategorie 15 let a více……….oběd: 26,- Kč

Zálohy trvalým nebo jednorázovým příkazem

Výše zálohy = 550,-Kč

Při platbě prosím zadejte variabilní symbol strávníka.

Děkuji

Míchalová Kamila, vedoucí ŠJStravné na měsíc září 2020

21 stravovacích dní    (28.9.2020 státní svátek)

Platba v hotovosti:

7 – 10 letí 21 x 23,-Kč 483,-Kč
11 – 14 letí 21 x 25,-Kč 525,-Kč
15 – více letí 21 x 26,-Kč 546,-Kč

 

 Platba bankou:

Záloha ZŠ 550,-Kč

č.ú. 7430441/0100, nezapomeňte uvést přidělený variabilní symbol !!  – na vyžádání u vedoucí školní jídelny

Při odjezdu do ŠvP (či jiné pobyty) si  stravu strávníci (jejich zákonní zástupci) odhlašují sami!!!


 ‚https://‘ “>