Vážení rodiče,

Česká školní inspekce spustila informační portál – iPortál, na kterém si mohou zájemci najít souhrnné informace o školách, které jsou zapsané ve školském rejstříku. Všichni zájemci, a zejména pak žáci a jejich rodiče, tak dostanou možnost dohledat vyhovující školu v rozsáhlé síti podle preferovaných parametrů na jednom místě.
Školy kromě své charakteristiky budou průběžně doplňovat a přikládat informace a dokumenty jako výroční zprávy, koncepční záměry, školní vzdělávací programy a podobně. Souhrnné základní informace jsou navíc doplněny také o inspekční zprávy. Kromě základních kontaktních informací o škole se zobrazuje také série dalších konkrétních a doplňujících informací jako velikost školy, bezbariérový přístup, dopravní dostupnost, materiální podmínky, výuka cizích jazyků, způsoby hodnocení nebo informace o specifických aktivitách, které škola nabízí.
iPortál je dostupný na adrese https://iportal.csicr.cz ‚https://‘ “>

1521 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno