Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře:

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023
Praha, srpen 2022
č. j.: MSMT-373/2022-17

a) Talentové zkoušky

  • obory středního vzdělávání od 2. do 15. ledna 2023
  • Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2023
  • konzervatoře od 15. do 31. ledna 2023

b) Přijímací zkoušky

Čtyřleté obory vzdělání řádný termín:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termínpondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.