Vážení rodiče,

k 1. lednu 2015 dochází v Ústeckém kraji ke kompletní reorganizaci autobusových linek, mění se dopravci, dopravní oblasti, vedení linek a rozsah jízdních řádů. Zároveň se zavádí integrovaný zónově relační tarif, jednotný pro všechny smluvní autobusové a železniční dopravce. Společně tento systém ponese název Doprava Ústeckého kraje.

Veškeré dostupné informace zveřejňujeme průběžně na webových stránkách www.dopravauk.cz, v říjnu t.r. byl distribuován magazín pro cestující veřejnost (pro informaci zasílám v příloze), postupně se cestující dozvídají informace z Krajských novin, další detailnější informace získají v informačních kancelářích dopravců nebo z letáků, které naleznou jak v samotných autobusech, tak v již zmíněných informačních kancelářích.

Jelikož velkou skupinu pravidelných cestujících v námi objednávané dopravě tvoří žáci a studenti Vašich škol, zasílám Vám v příloze leták s informacemi zaměřenými právě na tuto skupinu cestujících a žádám dle Vašich možností o předání této informace .

 

Děkuji za spolupráci

Ing. Jindřich Franěk
vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství
tel.: +420 475 657 525
e-mail: franek.j@kr-ustecky.cz ‚https://‘ “>

1203 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno