Dne 10. 6. dostala děvčata z osmých a devátých ročníků možnost na vlastní oči poznat prostředí dětského oddělení a porodnice v kadaňské nemocnici. Cílem bylo navázat na učivo přírodopisu a výchovy ke zdraví. V obou předmětech klade naše škola velký důraz na rozvoj praktických dovedností a díky vstřícnému přístupu zmíněných úseků jsme k tomu měli ideální příležitost. Získali jsme informace o všech významných krocích, které souvisí s odpovědným přístupem maminek k plánovanému těhotenství. Nahlédli do prostor nově zrekonstruovaných porodních boxů i centra aktivního porodu. Počtem možností, které naše porodnice umožňuje, jsme byli opravdu překvapeni, protože z učebnic známe pouze jediný. Bezplatná účast budoucího tatínka u porodu je zde samozřejmostí. Primářka dětského oddělení nám velmi poutavě popsala všechny procedury, kterými pečují o nově narozené človíčky. Vysvětlila význam baby boxu a celého dětského oddělení. Překvapilo nás i pohodlí, ve kterém mohou maminky prožívat první chvíle s miminky. Podobají se téměř hotelovým pokojům s možností návštěv, výběrem z jídel a wifi připojením. Paní primářce Kotalíkové, panu primáři Padrtovi a zdravotnímu personálu patří právem velké poděkování nejen za poutavou exkurzi, ale i za obětavou a příkladnou péči , kterou věnují maminkám i našim nejmenším občánkům.

100_7814

foto ve fotogalerii 2014 – 15 ‚https://‘ “>

758 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno