Máme mladé, nadšené a šikovné chemiky – Denisu Balatovou a Rostislava Čupreje oba žáky 9.B.

Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ je tříkolová. První kolo proběhlo na základních školách formou testů pod vedením učitelů chemie. Učitelé testy opravili a nahlásili jména tří nejúspěšnějších řešitelů koordinátorovi soutěže.  Druhé kolo se konalo již na půdě pořádajících středních škol a prověřilo účastníky po stránce teoretických znalostí. Ti nejlepší  postoupili do regionálního finále, které proběhlo 22.ledna v Lovosicích. V něm museli již prokázat znalosti při řešení praktických úloh v laboratoři. Tři nejúspěšnější chemici z regionu postoupili do celostátního finále.

Po prvním kole byli pozváni do dalších bojů Denisa Balatová, Rosťa Čuprej a Jiří Šťastný, žáci 9.B. Moc nás potěšilo, že dva z nich postoupili do třetího – regionálního kola, které se také konalo v Lovosicích. A zde prokázali, že patří mezi nadané mladé chemiky.

Denisa je 18. a Rosťa 22. nejlepší chemik Ústeckého kraje.

My jim moc gratulujeme, děkujeme za krásný výsledek a přejeme do dalších studijních let hodně úspěchů, ať již budou na bázi chemie, či jiného předmětu.

Veliké poděkování patří také paní učitelce Petře Černé, která již několik let učí chemii na naší škole a daří se jí získávat čím dál více žáků, kteří projevují o tento předmět zájem i mimo vyučovací hodiny.

Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ se těší stále rostoucí popularitě.  V letošním roce se soutěže zúčastnilo 939 žáků z Ústeckého kraje a více než 8 000 žáků z celé republiky..

1   43 ‚https://‘ “>

928 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno