pro školní rok 2020 – 21

Termín:

pondělí 6. až čtvrtek 16. dubna 2020

Kritéria:
1. Otevřeme dvě běžné třídy.
2. Další třídu otevřeme v případě, že do ní bude zapsáno minimálně 20 žáků.

Informace školy: Vyučujeme anglický jazyk jako povinný předmět již od 1. třídy.

Které děti budou zapsané?
Všechny, které se narodily od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a ty, které měly již odklad školní docházky.

Je možné zapsat i dítě, které se narodilo po 31. srpnu 2014?
– Ano, pokud se Vaše dítě narodilo v době od září do prosince roku 2014, musíte doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP).
– A pokud se Vaše dítě narodilo v lednu až v červnu 2015 musíte doložit doporučení PPP a také doporučení od odborného lékaře.

Jak bude zápis probíhat?
Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí. Rodiče obdrží v dopise s pokyny, jak postupovat. Podklady vhodí do připravené schránky před školou v termínu od 6.4. do 16.4.2020 v čase od 8,00 do 12,00 hodin.

Co dělat, jestliže si myslíme, že naše dítě ještě není zralé na školní docházku?
Pro posouzení školní zralosti a duševní vyspělosti dítěte je potřeba vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna – PPP ) a zároveň odborného lékaře.

Žádost o odklad povinné školní docházky je zákonný zástupce povinen předložit v době zápisu řediteli školy a musí být doložen doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zároveň také potvrzením od odborného (dětského) lékaře.

Proto doporučujeme všem rodičům, pokud uvažují o odkladu školní docházky, aby se včas s dostatečným předstihem objednali na vyšetření v PPP nebo SPC.

Pokud bude dítěti udělen odklad povinné školní docházky musí dítě povinně navštěvovat mateřskou školu nebo přípravnou třídu na základní škole.

 

Ministerstvo školství vypracovalo „Desatero pro prvňáčky“, které nabízí rodičům základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

 
Obvod školy:        Je stanovený zřizovatelem obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017.
 

Školský obvod Kadaňská jednička:

1. máje Lázeňská Sluneční   Brodce
5. května Lipová Sukova   Kadaňská Jeseň
Borová Lísková Školní   Meziříčí
Boženy Němcové Luční Topolová   Nová Víska
Čechova Mírové náměstí Tyršova   Pokutice
Červeného kříže Na Příkopě U Stadionu   Prunéřov – mimo č. 169, 265, 377
Čsl. armády Nové nádraží Věžní   Tušimice
Habrová Obránců míru Vinohrady   Úhošťany
Hřbitovní Ovesná Vrchlického   Zásada u Rašovic
Javorová Pastýřská studánka V Zahrádkách   Rokle
Ječná Pokutická Zeyerova    
Jedlová Polní Žatecká    
Jezerka Průmyslová Želinská    
Jitřní Rokelská Žitná    
Kpt. Jaroše Skalní      
Koželužská  Sládkova      

 

‘https://’ ”>