Budoucí prvňáčci – Informace k zápisu duben 2019

 

 pro školní rok 2019 - 20

Termín: středa 10. a čtvrtek 11. dubna 2019

                         od 13:00 do 17:00

Kritéria:
1. Otevřeme dvě běžné třídy.
2. Další třídu otevřeme v případě, že do ní bude zapsáno minimálně 20 žáků.

Informace školy: Vyučujeme anglický jazyk jako povinný předmět již od 1. třídy.

Které děti budou zapsané?
Všechny, které se narodily od 1. září 2012 do 31. srpna 2013 a ty, které měly již odklad školní docházky.

Je možné zapsat i dítě, které se narodilo po 31. srpnu 2013?
- Ano, pokud se Vaše dítě narodilo v době od září do prosince roku 2013, musíte doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP).
- A pokud se Vaše dítě narodilo v lednu až v červnu 2014 musíte doložit doporučení PPP a také doporučení od odborného lékaře.

Jak bude zápis probíhat?
Po příchodu do školy si vyplníte žádost o přijetí a pak už si formou her, povídání, malování apod. učitelé ověří školní zralost Vašeho dítěte. Nakonec budoucí prvňáček obdrží malý dárek a společně se můžete občerstvit v aule, kde pro vás budou připravené nápoje a také něco sladkého k zakousnutí.

Co je k tomu potřeba?
Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Pokud bylo Vaše dítě vyšetřeno z důvodů speciálně vzdělávacích potřeb (SVP), pak také tato doporučení pro školu z PPP nebo SPC.

Co dělat, jestliže si myslíme, že naše dítě ještě není zralé na školní docházku?
Pro posouzení školní zralosti a duševní vyspělosti dítěte je potřeba vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna - PPP ) a zároveň odborného lékaře.

Žádost o odklad povinné školní docházky je zákonný zástupce povinen předložit v době zápisu řediteli školy a musí být doložen doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zároveň také potvrzením od odborného (dětského) lékaře.

Proto doporučujeme všem rodičům, pokud uvažují o odkladu školní docházky, aby se včas s dostatečným předstihem objednali na vyšetření v PPP nebo SPC.

Pokud bude dítěti udělen odklad povinné školní docházky musí dítě povinně navštěvovat mateřskou školu nebo přípravnou třídu na základní škole.

 

 

Ministerstvo školství vypracovalo „Desatero pro prvňáčky“, které nabízí rodičům základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.


 
Obvod školy:        Je stanovený zřizovatelem obecně závaznou vyhláškou č. 6/2017.
 

Školský obvod Kadaňská jednička:

1. máje Lázeňská Sluneční   Brodce
5. května Lipová Sukova   Kadaňská Jeseň
Borová Lísková Školní   Meziříčí
Boženy Němcové Luční Topolová   Nová Víska
Čechova Mírové náměstí Tyršova   Pokutice
Červeného kříže Na Příkopě U Stadionu   Prunéřov
Čsl. armády Nové nádraží Věžní   Tušimice
Habrová Obránců míru Vinohrady   Úhošťany
Hřbitovní Ovesná Vrchlického   Zásada u Rašovic
Javorová Pastýřská studánka V Zahrádkách   Rokle
Ječná Pokutická Zeyerova    
Jedlová Polní Žatecká    
Jezerka Průmyslová Želinská    
Jitřní Rokelská Žitná    
Kpt. Jaroše Skalní      
Koželužská  Sládkova      

 

 

 Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 607 923 590
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

Pověřenec pro OOÚ
Ing. Josef Kolařík
tel.: 777 319 140
e-mail: dpo.kadan@gmail.com

TOPlist