Budoucí prvňáčci – Informace k zápisu

 

 pro školní rok 2017 – 18

Termín: středa 5. a čtvrtek 6. dubna 2017

                         od 13:00 do 17:00

výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče,
dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012
vydávám seznam uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání s výsledkem řízení.

Připomínám, že v případě žádosti o odklad školní docházky je třeba doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nejpozději do 30. dubna 2017.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

zveřejněno 20. dubna 20017: 

aktualizace 24. dubna 2017:   


 

Kritéria:
1. Otevřeme dvě běžné třídy.
2. Další třídu otevřeme v případě, že do ní bude zapsáno minimálně 20 žáků.

Informace školy: Vyučujeme anglický jazyk jako povinný předmět již od 1. třídy.

Které děti budou zapsané?
Všechny, které se narodily od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 a ty, které měly již odklad školní docházky.

Je možné zapsat i dítě, které se narodilo po 31. srpnu 2011?
- Ano, pokud se Vaše dítě narodilo v době od září do prosince roku 2011, musíte doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP).
– A pokud se Vaše dítě narodilo v lednu, až v červnu 2012 musíte doložit doporučení PPP a také doporučení od odborného lékaře.

Jak bude zápis probíhat?
Po příchodu do školy si vyplníte žádost o přijetí a pak už si formou her, povídání, malování apod. učitelé ověří školní zralost Vašeho dítěte. Nakonec budoucí prvňáček obdrží malý dárek a společně se můžete občerstvit v aule, kde pro vás budou připravené nápoje a také něco sladkého k zakousnutí.

Co je k tomu potřeba?
Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Co dělat, jestliže si myslíme, že naše dítě ještě není zralé na školní docházku?
Pro posouzení školní zralosti a duševní vyspělosti dítěte je potřeba vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna – PPP ) a zároveň odborného lékaře.

Žádost o odklad povinné školní docházky je zákonný zástupce povinen předložit v době zápisu řediteli školy a musí být doložen doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zároveń také potrvzením od odborného (dětského) lékaře.

Proto doporučujeme všem rodičům, pokud uvažují o odkladu školní docházky, aby se včas s dostatečným předstihem objednali na vyšetření v PPP nebo SPC.

Pokud bude dítěti udělen odklad povinné školní docházky musí dítě povinně navštěvovat mateřskou školu nebo přípravnou třídu na základní škole.

 

Ministerstvo školství vypracovalo „Desatero pro prvňáčky“, které nabízí rodičům základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.


 
Obvod školy:        Je stanovený zřizovatelem obecně závaznou vyhláškou č. 6/2017.
 

Školský obvod Kadaňská jednička:

1. máje Lázeňská Sluneční Brodce
5. května Lipová Sukova Kadaňská Jeseň
Borová Lísková Školní Meziříčí
Boženy Němcové Luční Topolová Nová Víska
Čechova Mírové náměstí Tyršova Pokutice
Červeného kříže Na Příkopě U Stadionu Prunéřov
Čsl. armády Nové nádraží Věžní Tušimice
Habrová Obránců míru Vinohrady Úhošťany
Hřbitovní Ovesná Vrchlického Zásada u Rašovic
Javorová Pastýřská studánka V Zahrádkách Rokle
Ječná Pokutická Zeyerova
Jedlová Polní Žatecká
Jezerka Průmyslová Želinská
Jitřní Rokelská Žitná
Kpt. Jaroše Skalní
Koželužská  Sládkova

 

 

 Základní informace o škole

Základní škola, ul. Školní 1479
432 01 Kadaň
IČO: 46789979

kancelář
tel.: 474 335 121
tel.: 607 923 590
fax: 474 335 122
e-mail: kancelar@1zskadan.cz
datová schránka: qzzgimc

ředitelna
tel.: 474 335 119
e-mail: reditelka@1zskadan.cz

školská rada
e-mail: jednickakadan@seznam.cz

TOPlist