Vážení rodiče,
Na základě předpisů
EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10
má školní jídelna povinnost od 13. 12. 2014 označovat alergenové složky,

u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.
Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014.

Z tohoto důvodu i naše škola začíná od 3.11.2014 uvádět alergeny u jednotlivých pokrmů. Seznam alergenů je možné nalést vždy u vyvěšeného jídelníčku nebo na webových stránkách v menu „Jídelna“, kde najdete také bližší informace. Alergeny jsou očíslovány a jednotlivá čísla jsou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.

 

  ‚https://‘ “>

769 Celkem přečteno 1 Dnes přečteno