Od začátku školního roku probíhal pro žáky 2. stupně projekt „Umíme si poradit“. V rámci tohoto projektu věnujeme prostor problematice „Ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik“. Ke spolupráci se nám podařilo získat Střední zdravotnickou školu v Chomutově, Hasičský záchranný sbor Královského města Kadaň a Městskou policii Kadaň. Všem bychom tímto rádi vyjádřili své poděkování. 

Žákům projekt umožnil poznat práci záchranných sborů, problematiku živelných pohrom a havárií, principy evakuace obyvatelstva a pravidla poskytování první pomoci. V tomto roce jsme věnovali velký prostor i běžným rizikům, která nesouvisí jen s živelnými pohromami. Řada smutných událostí v našem okolí nám připomíná staronová nebezpečí, která nesmíme podceňovat. O řešenou problematiku se žáci aktivně zajímali a dobře pochopili význam rčení „Být připraven znamená přežít“.

 

P1080326

další foto ve fotogalerii 2014-15 ‚https://‘ “>

891 Celkem přečteno 4 Dnes přečteno